Sărbătoarea Naşterii Domnului Iisus Hristos

Publicat la 23/12/2010 in categoria: Diverse. Autor: Camelia Bazarcă
Tag: Dumnezeu, Naşterea Domnului, Iisus Hristos, Betleem, Magi, Mântuitorul
Naşterea Domnului
Naşterea Domnului
Descriere : Icoană pe lemn
Foto : Valentina Petrescu Anichitei

De peste 2000 de ani, creştinătatea celebrează Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos, eveniment ce stă la temelia tuturor principiilor morale ale Legii celei Noi. Dumnezeu, din preaplinul bunătăţii Sale şi a iubirii nesfârşite faţă de coroana creaţiei Sale, Şi-a trimis în lume pe unicul Său Fiu, Fire din Firea divină, ce a îmbrăcat prin naşterea din Fecioară - haina cea de trup. Hristos, sfârşitul şi începutul, celula din care s-a clădit Legea morală a Noului Testament, a fost trimis pentru a purta pe umerii Săi patimile tuturor vremurilor şi a ne răscumpăra din ghearele pierzaniei, pentru ca în şi dimpreună cu El să gustăm din viaţa promisă, Viaţa cea Adevărată.


În peştera din Betleem

Aflând Fecioara Maria, logodnica bătrânului Iosif, că în pântecele ei s-a zămislit prin voia Duhului Sfânt, prunc, nu îndrăznea a spune acestea bărbatului care nu o cunoscuse ca femeie. Mai mult decât atât, această faptă era pedepsită după legile pământeşti ale acelei vremi prin lapidare. Însă, Îngerul Gavriil s-a arătat în vis logodnicului Mariei, vestindu-i minunata lucrare a lui Dumnezeu şi încurajându-l a-i fi alături Fecioarei.

Scripturile spun că în acea perioadă, Irod a ordonat un recensământ al tuturor locuitorilor din cetăţile aparţinătoare, ocazie cu care, Iosif şi Maria au călătorit cale de 3 zile, plecând din Nazaretul Galileii înspre cetatea lui David -Betleem, o cetate micuţă, aflată nu departe de Ierusalim, pe drumul spre Hebron. Dată fiind mulţimea de oameni adunaţi în cetate din provinciile învecinate, celor doi le-a fost imposibil să găsească o gazdă, motiv pentru care s-au aciuat într-o peşteră ce servea drept adăpost pentru animale. Acolo, în acea noapte geroasă de decembrie, s-a înfăptuit taina coborârii lui Dumnezeu la oameni şi a înălţării noastre la împărăţia veşnică. Pe paie de fân, încălzită de suflul dobitoacelor, Fecioara Maria a născut Dumnezeu întrupat, numindu-L Emanuel (ceea ce se tălmăceşte prin Dumnezeu este cu noi), Iisus Hristos, Cel ce avea să fie Mielul Domnului, Mântuitorul lumii, împlinind Scriptura de mai înainte ce ne încredinţa de venirea Fiului lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toţi vecii.


"Hristos se naşte, Domnul coboară"

În chip minunat şi tainic, Hristos a îmbrăcat - acum peste 2000 de ani, haină de trup, asemeni nouă şi pentru noi. Dumnezeu s-a dăruit pe Sine prin Fiul lui pentru a ne învăţa lecţia iubirii, sacrificiului şi a jertfei. Se cuvine dar, ca nu numai în ziua în care-I serbăm venirea, să ne întărim în iubire şi credinţă, asemeni magilor ce-au mers din Răsărit să I se închine, ci în fiecare zi a vieţii noastre.

Vă doresc tuturor celor ce au avut răgazul şi curiozitatea de a parcurge până la sfârşit aceste rânduri, Sărbători în pace, credinţă şi iubire.
*****||*****Sărbătoarea Naşterii Domnului Iisus Hristos*****||*****Dumnezeu,Naşterea Domnului,Iisus Hristos,Betleem,Magi,Mântuitorul*****||*****De peste 2000 de ani, creştinătatea celebrează Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos, eveniment ce stă la temelia tuturor principiilor morale ale Legii celei Noi.*****||*****
ATENTIE
Va rugam folositi un browser mai modern pentru a vizualiza acest website!
Ultimele Comentarii
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS Valid RSS